the happy bridge
- De Brug naar een Gelukkiger Leven -

 
     

 

Financieel verslag

 

 

knop home

knop doelstelling

knop samenwerking

knop hoe helpt u

 

 

 

 


Jaarstukken 2016, Begroting 2017

 


Jaarstukken 2015, Begroting 2016

 


Balans Jembatan Senang 2015

 

 


Balans Jembatan Senang 2014


Lasten en Baten Jembatan Senang 2014


Bestemmingsfondsen Jembatan Senang 2014

 

TOELICHTING FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2014

 

Jembatan Senang heeft tot 1 augustus 2014 geresorteerd onder de Stchting Bali Bundar (www.balibundar.com). Deze stichting beheerde ook de financiŽn. Per 1 augustus is Jembatan Senang zelfstandig geworden onder de naam Sticiting Jembatan Senang en is per die datum ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 61242071. Met ingang van deze datum voert Jembatan Senang een eigen administratie, nadat de activa van Jembatan Senang zijn overgedragen door de Stichting Bali Bundar.

 

In 2013 en 2014 heeft Jembatan Senang geprofiteerd van enkele grote eenmalige donaties. Dit stelde ons in de gelegenheid om de continuÔteit van Jembatan Senang te waarborgen door het afsluiten van een nieuw 10 jarig leasecontract voor onze huisvesting in Samuh. De kosten hiervan zijn voor 10 jaar vooruit betaald. Daarnaast is het transport van de kinderen van huis naar school vv gewaarborgd door de aanschaf van een minibus en de aanstelling van een vaste chauffeur. Daarnaast is er nu sprake van een financiŽle reserve, die voldoende waarborgen biedt voor het voortbestaan van Jembatan Senang de komende jaren. Het bovenstaande verklaart, dat in 2014  slechts 43% van de baten is besteed aan de doelstelling van Jembatan Senang. Afhankelijk van de te ontvangen donaties zal dit percentage naar verwachting in 2015 hoger liggen.

 

Voor de dekking van de structurele kosten, salarissen, transportkosten en onderhoud huisvesting, zijn de bijdragen van de ďtientjesledenĒ van groot belang. Door de stijging van de transportkosten zijn meer tientjesleden van harte welkom.

 

De financiŽle situatie van Jembatan Senang maakt het mogelijk, het hulpaanbod voor de kinderen verder te professionaliseren en aan te passen aan de individuele wensen van de kinderen. In 2015 zal er hierdoor meer nadruk komen te liggen op het ontwikkelen van praktische vaardigheden van de kinderen, het aanbieden van fysiotherapie ter verbetering van de motorische ontwikkeling van de kinderen en het aanschaffen van de hiervoor benodigde materialen en hulpmiddelen. Omdat er nu ook kinderen worden aangemeld met fysieke problemen, moeten hiervoor voorzieningen worden getroffen.

 

Hit & Run Projecten

In sommige gevallen ondersteunt Jembatan Senang de realisatie van voorzieningen op het gebied van wonen voor de gezinnen, waar onze kinderen vandaan komen. Ook dragen we bij aan de transportkosten van kinderen, die vanuit Jembatan Senang naar het reguliere onderwijs zijn overgeplaatst.  Hiervoor proberen we separaat sponsors te vinden. De inkomsten en uitgaven hiervan staan vermeld onder het kopje ďhit & run projectenĒ.

 

Brillen voor Bali

Jembatan Senang biedt in haar locatie in Samuh onderdak aan dit project. Op die manier krijgen niet alleen de kinderen van Jembatan Senang een bril, indien dat noodzakelijk is. Ook kinderen van buiten worden door de initiatiefnemers van dit project op professionele wijze voorzien van een passende bril. De financiering van dit project is voor verantwoording van en in handen van de initiatiefnemers. 

 

 
   

 

 
 

knop omhoog

 
     
 

laatste wijziging 23-12-2017            ©  jembatan senang